Ohjelmistokehityksen hinta ja mistä se muodostuu

Ohjelmistokehitys on terminä laaja ja voi sisältää hyvin paljon erilaisia asioita. Yleensä ottaen koodaus voidaan jakaa karkeasti front end ja back end osioihin. Front end tarkoittaa karkeasti sovelluksen tai mobiiliapplikaation käyttäjälle näkyvää osaa osaa softasta (käyttöliittymä ja sen ulkonäkö ja toiminnan hienosäätö) ja back end tyypillisesti palvelimella tapahtuvia asioita kuten tietokantoja ja niissä tapahtuvia toimintoja tai esimerkiksi internet sivujen käyttäjälle näkymättömiä toimintoja. Yleensä koodarit, devaajat tai ohjelmistokehittäjät ovat erikoistuneet jompaan kumpaan tai ovat ns. Fullstack kehittäjiä, jolloin he voivat joissain tapauksissa hallita suuremman osan projektista.

Jotta koodaus ei olisi liian yksinkertaista, on myös useita eri kieliä, joilla eri asioita voidaan toteuttaa. Mobiililaitteille on tällä hetkellä käytännössä kaksi kieltä, eli Android ja iOS, joilla ohjelmointia voidaan toteuttaa. Back end puolella asiat ovat paljon monimutkaisempia ja vaihtoehtoja on paljon, muun muassa MySql pohjaiset PostgreSQL ja MariaDB. Lisäksi on olemassa ns. yleisohjelmointikieliä kuten Java, Ruby, Python, C#, C ja C++, sekä niiden erilaiset rajapinnat eli APIt ja kehykset (Framework). Toiminnalliset tai dynaamiset Internetsivut toteutetaan yleisesti PHP:n tai Javascriptin kirjastojen kuten React, Angular tai Ember avulla. Internetsivujen ulkonäön muokkaamista toteutetaan usein CSS:n avulla.

Ohjelmistokehityksen tai ohjelmistopalvelun hinta muodostuu pääosin työvoimakustannuksista. Oman osansa kustannuksista muodostavat tietysti koodausta tekevien yritysten laite-, vuokra- ja mahdolliset lisenssikulut. Qide Oy:n  (www.qide.fi) kantavana ideana on hyödyntää edullista osaavaa työvoimaa suomalaisessa ohjauksessa. Palvelumme ovat ketterä tietoturvallinen ohjelmistokehitys, internet sivustot ja erityisesti toiminnalliset internet sivustot sekä internet-sivujen jatkuva palvelu, jossa huolehdimme määräajan sivuston tietoturvasta ja sisältöpäivityksistä, jolloin asiakkaan ei tarvitse välittää teknisistä yksityiskohdista. Käytämme mahdollisimman paljon avoimen lähdekoodin ympäristöjä, jolloin myös lisenssimaksukustannuksemme ovat erittäin pienet.

Ohjelmistokehityksen hinta Qide Oy:n kumppaneille on tyypillisesti 30€/h, joka tarkoittaa sitä, että esimerkiksi mobiiliapplikaation toteuttaminen serveripalveluineen maksaa tavallisesti hieman tapauksesta riippuen alle 50 000 euroa. Vastaamme mielellämme kaikesta ohjelmiston määrittelyjen tekemisestä yhdessä asiakkaan kanssa itse ohjelmistotuotannon kautta aina ylläpitoon ja päivityksiin saakka. Panostamme projekteissamme merkittävästi asiakkaiden toiminnan ymmärtämiseen ja jatkuvaan kommunikointiin, jolloin myös oma toimintamme on mahdollisimman tehokasta ja vältymme virheiltä. Voit tavata meitä kasvotusten toimipakoissamme Oulu ja Helsinki, sekä tietysti edellä mainittujen lähialueilla ja puhelimitse tai Skypen ja WhatsApin kautta koko Suomessa.